[embedyt] http://https://www.youtube.com/watch?v=Pfi1_2OD4E4[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=OUp5Vay4SD0[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=j9Og_ReKo1I[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=4LTG68pj23c[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=4nqTBnT_ffU[/embedyt]Ford Fusion DRLĀ [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=xpUfLN_7Ofw[/embedyt]